View Post

Da dobro krene

Da dobro krene i vama i meni, gde god da smo, samo da su nam srca blizu. Nema te razdaljine koja će umanjiti ljubav koju osećam. Ne postoji dovoljno veliki zaklon, bilo more ili planina, da ljubav ne može da prođe do tebe! I moje reči i moja dela, ja sam ta, greškama sklona. I rada da ih ispravljam. Ja …